“30ti denní výzva” není gramaticky správně

Provedl(a) jsem chybně platbu.
26. září 2023